Thứ tư 18-05-2022

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
9190
Tổng số lượt truy cập
24223230
   
 

Tin trong ngành Điện
Thước đo trong kinh doanh dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của cán bộ làm công tác kinh doanh
Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc trong chương trình làm việc với Ban Kinh doanh chiều 1/11/2021. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ Ban Kinh doanh.

Hiện nay Ban Kinh doanh Tổng công ty đang thực hiện chức năng nhiệm vụ: Quản lý, theo dõi, lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu Kinh doanh và dịch vụ khách hàng; kiểm tra giám sát mua bán điện; quản lý đo đếm điện năng; quản lý đo đếm điện năng giao nhận đầu nguồn với EVN, NPT, TCT Điện lực Hà Nội và các nhà máy; quản lý, ký kết hợp đồng mua điện của các Công ty Điện lực; công tác quản lý, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng, là đầu mối trực tiếp phối hợp các ban chức năng giải quyết các yêu cầu cấp điện 110 kV; quản lý, theo dõi công tác thu nộp tiền điện, theo dõi đôn đốc xử lý nợ khó đòi; quản lý việc hợp tác thu tiền điện qua Ngân hàng và các đối tác trung gian thanh toán; công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, nghiên cứu phụ tải; tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bán điện, thanh toán tiền mua điện cho các nhà máy IPP; theo dõi công tác mua điện trên thị trường điện; theo dõi, quản lý công tác mua điện ĐMTMN; theo dõi, quản lý dịch vụ điện nông thôn; điện khí hoá nông thôn; tham gia giải quyết việc tiếp nhận lưới điện; theo dõi công tác bán điện cho khách hàng trong các KCN, CCN; phối hợp theo dõi, quản lý tình hình thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng; theo dõi, quản lý công tác giải quyết các kiến nghị của Đại biểu Quốc hội; theo dõi, quản lý hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng, trực tiếp theo dõi, phúc tra đối với các trường hợp nhũng nhiễu tiêu cực.